Wat een editie!

Het was een bewogen voorjaar voor de nesten van de Brusselse slechtvalken in 2016.

Het nest van het koppel van de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal was bijzonder om verschillende redenen. Ten eerste omdat het vrouwtje zich buitengewoon heeft gedragen. Ze is geboren en geringd in Duitsland in april 2002, en is dus 14 jaar oud. Dit is opmerkelijk, gezien de oudst gekende slechtvalk 17 jaar oud is. Dit is het 11de jaar op rij dat ze met succes op de kathedraal nestelt, een dergelijk succesverhaal is ongezien. Ze legde vijf eieren, wat op zich al uitzonderlijk is, niet alleen vanwege haar leeftijd, maar ook omdat het al de derde keer is dat ze zoveel eieren legt. Bij ten minste twee gelegenheden toonde ze uitzonderlijk gedrag, nooit eerder gezien bij slechtvalken, en misschien zelfs niet bij eender welke andere roofvogel. Ze hief haar valkjes op en transporteerde ze door hen bij hun nekvel te grijpen. Ten slotte, en dit is al het geval sinds 2011, nestelt ze samen met een van haar zoons: het mannetje is immers geboren in de kathedraal in het voorjaar van 2008. Uiteindelijk heeft dit koppel twee valkjes kunnen grootbrengen. Twee eieren kwamen nooit uit, en een derde valkje stierf op een leeftijd van drie weken oud, geïnfecteerd door trichomonas. Waarschijnlijk werd hij aangestoken door een duif. In totaal zijn er dus 45 valkjes uitgevlogen vanop de kathedraal sinds de komst van de slechtvalken in Brussel in 2004. Het bijgevoegde filmpje toont valkje H / K terwijl het Brussel ontdekt vanop een waterspuwer. 

Het nestproces van het koppel op de top van de toren van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe verliep meer “traditioneel”. In 2016 werden ze voor het eerst gevolgd met een camera. Het vrouwtje heeft 4 eieren gelegd, waarvan er een niet uitkwam. Voor het derde opeenvolgende jaar vlogen er drie valkjes uit in deze groene gemeente ten oosten van Brussel. De vader is dezelfde als in 2014, hij kwam op april 2012 uit op de toren van de kerk van Sint-Antonius van Etterbeek, de moeder is niet geringd.

Het koppel van de kerk van Sint-Job van Ukkel heeft, voor het tweede jaar op rij, 4 valkjes grootgebracht. Met succes, de jonge valkjes konden op een uitzonderlijke manier worden waargenomen, net na het uitvliegen, terwijl ze op verkenning trokken op verschillende gebouwen op de Place Saint Job. De vader is dezelfde als vorig jaar. Hij werd geboren op de Sint-Rombouts-kathedraal van Mechelen in april 2012. De moeder werd op hetzelfde moment als de valkjes geringd.

Tweede jaar met nest in het gemeentehuis van Schaarbeek. Het vrouwtje is dezelfde als het voorgaande jaar. Ze kwam in 2010 uit op de damtoren van de Plate Taille aan de meren van l’Eau d’Heure. Ze legde 3 eieren, waarvan er 2 zijn uitgekomen. De 2 valkjes vlogen uit eind mei. De vader is geringd, maar de ringcode kon niet ontcijferd worden.

Succesvolle nestpoging dit voorjaar in de kerk van Sint-Antonius van Etterbeek, waar vier valkjes uitvlogen. De ring van de vader kon ontcijferd worden: het is hetzelfde mannetje sinds 2012. Hij werd geboren op een van de koeltorens van de kerncentrale in Vilvoorde (10 km ten noorden van Brussel) en nestelde van 2008 tot 2011 in de Sint-Hubertuskerk. Hij liet zijn vrouwtje uit Sint-Hubertus in de steek, en vormde een nieuw koppel met het vrouwtje van Sint-Antonius. De moeder is niet geringd.

Er was chaos dit voorjaar in de Notre-Dame van Laken! Vroeg in het seizoen werd het vrouwtje van vorig jaar waargenomen met een onvolwassen mannetje waarvan de ring ons leerde dat hij werd geboren in België. Het was dus onwaarschijnlijk dat het paar zich dit jaar zou voortplanten. Vijftien dagen later verdween het jonge mannetje uit beeld, en werd hij vervangen door een volwassen exemplaar! Is dit het mannetje van vorig jaar dat terugkeerde, of gaat het om een nieuw mannetje? In mei waren de slechtvalken alleszins nog niet aan het nestelen in Laken. Wat was er aan het gebeuren? Dit werd duidelijk in juni: het vrouwtje was niet meer dezelfde als in maart! Ze is dus verdwenen in het begin van de nestperiode. Is ze verongelukt? Is ze van ziekte gestorven? Of werd ze gedood in een gevecht tussen vrouwtjes, iets dat we tegenwoordig wel vaker zien? Ze werd alleszins vervangen door een vrouwtje geboren in Nederland, zoals haar ring aangaf. Uiteindelijk werd er geen nest gemaakt. Het mannetje was ook geringd, maar zijn code kon niet worden afgelezen.

In Sint-Gillis hebben de slechtvalken met onze voeten gespeeld! Bij elk bezoek kon een vrouwtje geboren en geringd in Anderlecht in de lente van 2014 worden gespot, gezeten op het imposante gebouw. Het vrouwtje dat dit jaar geobserveerd werd, was niet geringd. Er is dus iets veranderd. Een onvolwassen mannetje volgde haar overal, maar geen spoor van een nest. In mei werd er herhaaldelijk een duif waargenomen in de buurt van de valkenruimte op de top van de toren. Een slecht teken! Daarna, op 8 juni, tegen alle verwachtingen in, werd er een valkje gefotografeerd op een hoog gebouw niet ver daarvandaan. Geen twijfel mogelijk, hij was een paar dagen geleden uitgevlogen! Op basis van informatie die vorig jaar werd verzameld door middel van een GPS-zender op een valk van de kathedraal, kunnen we afleiden dat hij was uitgebroed in de onmiddellijke omgeving. Er heeft alleszins een koppel slechtvalken genesteld in Sint-Gillis dit voorjaar, maar waar?

Er werd ook verandering waargenomen in de St. Hubertus-kerk van Watermaal-Bosvoorde. In februari-maart bestond het koppel uit hetzelfde vrouwtje dat we kennen sinds 2013, en een onvolwassen, ongeringd mannetje. Geen nest in zicht. Maar begin april werd een volwassen mannetje waargenomen, helemaal op de top van de klokkentoren. Zijn ringcode leert ons dat hij werd geboren in de kathedraal in 2011. Dit is een nieuwe indicatie dat mannetjes zich vaak op een geringe afstand van hun geboorteplaats vestigen. Het nestproces komt vertraagd op gang, het vrouwtje legt 4 eieren, en uiteindelijk vliegen er 3 valkjes uit op 8 juni.

Op het Sint-Guido-college in Anderlecht begint het nestelen, zoals gebruikelijk, te laat. Niemand kan uitleggen waarom. Het echtpaar zat verscholen achter een stenen ornament in de buurt van de top van de toren. De plaats is ontoegankelijk en het is daarom niet mogelijk om het exacte aantal eieren en jongen te bepalen. Tussen 6 en 8 juni, wagen twee valkjes een mislukte vlucht, waardoor ze geringd kunnen worden. De ring van de vader kon worden ontcijferd, het is het weer een valk van de kathedraal. Hij werd is uitgebroed in 2009, en werd al waargenomen bij nesten in Anderlecht in 2011 en 2012. Het is ook bijna zeker dat hij al jaren op het college nestelt. In dat geval zou in totaal al zeven jaar nestelen. De moeder is niet geringd.

Er werd opnieuw een koppel waargenomen aan de IT-Toren in Brussel. Geen indicatie van voortplanting.

Niets nieuws bij de Basiliek van Koekelberg: er is een koppel, maar het verkiest niet te nestelen vanwege de aanwezigheid van bezoekers op het panorama op de top van het gebouw. Slechtvalken tolereren mensen zolang ze op de grond blijven, maar bij het zoeken van een nestplaats willen ze toch wat rustig zitten.

Het koppel van de Reyerstoren in Schaarbeek lijkt de site te hebben verlaten. Misschien zijn ze tot de realisatie gekomen dat de plaats niet geschikt is om te nestelen.

Volgens de huidige stand van zaken waren er 11 koppels slechtvalken aanwezig in Brussel dit voorjaar, waarvan er 8 met succes genesteld hebben. Dit is dus vergelijkbaar met vorig jaar. Het aantal valkjes dat uitvloog lag echter lager: 21 dit voorjaar, tegenover 26 vorig jaar. Het lijkt erop dat dit het geval is geweest in heel België. Het team dat de slechtvalken in alle hoeken van het land opvolgt, vond regelmatig eieren die niet waren uitgekomen, dode valkjes in het nest, of nesten die volledig mislukt waren. Is dit een gevolg van de weersomstandigheden, van stijgende concentratie van nestelende koppels, of van een andere factor?

Dankzij een GPS-zender dit vorig jaar op één van de valken van de kathedraal werd bevestigd, weten we dat de jonge valkjes de komende maanden waarschijnlijke afhankelijk van hun ouders zullen blijven. We weten ook dat deze periode erg moeilijk voor hen zal zijn. Ze zullen moeten leren om te spelen met de wind, om te bewegen, om te vliegen in de regen, om de valkuilen van ramen en bovenleidingen te vermijden. Ze zullen ook moeten leren om een prooi te achtervolgen, om hem te vangen in de lucht, en niet los te laten! Wanneer ze slagen in deze opleiding, moeten ze nog ontsnappen aan ziektes zoals trichomonas, waaraan vorig jaar minstens 2, en dit jaar een valkje stierf. Natuurlijke selectie!

Elk jaar leren we samen meer over deze unieke vogels. We bouwen geleidelijk kennis op. Wie had kunnen denken dat een vrouwelijke slechtvalk de intelligentie en het vermogen had om een valk op te tillen met behulp van een snavel zo scherp als een scheermes. In één geval gebeurde dit om een jong een lesje te leren, daarna nog eens om een ander jong op te tillen. Dit was de eerste keer dat ze dit deed! Hiervan zijn we zeker, aangezien we haar al observeren sinds 2006. Ze heeft geleerd door te observeren. Dit vrouwtje van 1100 gram en 14 jaar oud leerde nieuwe gebaren en nieuwe gedragingen, die tot doel hadden de valkjes te beschermen, en dus om de overlevingskans van haar nageslacht te verhogen.

En begrijpen is beschermen. We zorgen ervoor dat de populatie slechtvalken nooit meer daalt, of verdwijnt uit België of een ander deel van de wereld. Dit is natuurlijk een teamprestatie. Bedankt aan allen. Een speciale vermelding voor de collega-ringers van het KBIN, die samen meer dan 130 nesten van slechtvalken in heel het land opvolgen. Daarnaast ook voor de eigenaars en gebruikers van de nestplaatsen. Steenhouwers en priesters, elektriciens en bergbeklimmers, bedankt om aandacht te hebben voor de slechtvalken.

Tot slot, bedankt aan de lezers van deze blog en kijkers van de streamingdienst, voor jullie interesse in dit programma en in deze fantastische vogels. We telden 3.230.000 websitebezoeken tijdens de 2 maanden dat de streamingdienst beschikbaar was, met bezoekers afkomstig uit 136 landen. Een absoluut record! De slechtvalken bedanken jullie.

Tot ziens in 2017!

Top